เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
QR Code หน้านี้