เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจหอพัก เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
QR Code หน้านี้