เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของ อปท.ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของ อปท.ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเภท
ขนาด 1.83 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. โจทย์แบบฝึกหัด
ประเภท
ขนาด 0.89 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. แบบคำนวณการตรวจสอบบำเหน็จหรือบำนาญ
ประเภท
ขนาด 3.84 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. แบบทดสอบ
ประเภท
ขนาด 1.42 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้