เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ 8 ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร
QR Code หน้านี้