เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

ไฟล์ที่ 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
ประเภท
ขนาด 2.25 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้