เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สำรวจพื้นที่และร่วมหารือเสนอแนวทางแก้ปัญหาน้ำในบึงหนองโคตร

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาน้ำเขียว หรือ ปรากฏการณ์น้ำเขียวของบึงหนองโคตร ที่เกิดจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสาหร่ายไซยาโนแบคทีเรีย ซึ่งมีจำนวนมากเกินไป ส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นตามมา ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบึงนองโคตรได้รับผลกระทบ พบว่าน้ำในบึงหนองโคตรยังเขียวถึงแม้กลิ่นเหม็นของน้ำจะลดลง
ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำในบึงหนองโคตรในระยะยาวต่อไป ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้