เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คณะกรรมการตรวจหอพักประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจหอพักเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
QR Code หน้านี้