เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำในบึงหนองโคตร

ความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำในบึงหนองโคตร

โดยล่าสุดเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ดำเนินการสูบส่วนผิวน้ำที่มีปัญหาออกและเร่งใส่สาร EM เพื่อบำบัดแก้ปัญหาและระงับกลิ่น ซึ่งได้มีการสั่งการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูทุกวันและได้รับความร่วมมือจากชมรมเจ็ทสกีขอนแก่น ในการนำเรือเจ็ทสกีมาวิ่งในน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสามารถระงับกลิ่นลงไปได้เป็นอย่างมาก

#ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจึงขอขอบคุณทางชมรมเจ็ทสกีขอนแก่นมา ณ โอกาสนี้ด้วย

#เพื่อช่วยกันรักษาคุณภาพของน้ำในบึงหนองโคตร ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจึงขอความร่วมมือจาก ร้านค้า ผู้ประกอบการงดปล่อยน้ำเสียของเสียหรือสิ่งปฏิกูลใดๆลงสู่บึงหนองโคตร และขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณโอกาสนี้ด้วย

#จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงความคืบหน้าและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

QR Code หน้านี้