เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 26 มิถุนายน " วันต่อต้านยาเสพติดโลก "

วันที่ 26 มิถุนายน " วันต่อต้านยาเสพติดโลก "

✅✅พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่❌❌
????????????????เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด⛔️⛔️

❎❎(Save Zone, No New Face)❎❎

QR Code หน้านี้