เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

26 มิถุนายน " วันต่อต้านยาเสพติดโลก "

26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก

✅✅พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่❌❌
????????????????เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด⛔️⛔️

❎❎(Save Zone, No New Face)❎❎

QR Code หน้านี้