เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมชี้แจงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

นที่ 19 มิถุนายน 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้