เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 4/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้