เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านกังวาล ม.19 ตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้