เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ประเภท
ขนาด 9.03 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้