เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นตัวแทน มอบข้าวกล่องอาหารปรุงสุก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน อสม. หรือตัวแทนประชาชน ทั้ง23 หมู่บ้านเพื่อนำไปมอบต่อให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เปราะบางทางสังคม ฯลฯ จำนวน 400 ชุด ณ อาคารอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้