เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านกอก หมู่ 7

วันที่ 12 มิถุนายน 2653 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านกอก หมู่ 7 จำนวน 62 ตัว รวมถึงได้มีการตรวจคัดกรองประชาชนที่นำสุนัขและแมวมาร่วมฉีดวัคซีนในครั้งนี้ โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
QR Code หน้านี้