เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุน การจัดบริการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุน การจัดบริการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้