เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านหนองขาม หมู่ 9,15

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนัข-แมว จำนวน 147 ตัว ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านหนองขาม หมู่ 9,15
QR Code หน้านี้