เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศอำเภอเมืองขอนแก่น เรื่อง การจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย " 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19 " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

QR Code หน้านี้