เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ซ่อมแซมถนน ไปวัดป่าสันติสุขตามคำร้องฯ

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนไปวัดป่าสันติสุขตามคำร้องฯ โดยปรับเกลี่ย ลงหินคลุกจนสามารถบรรเทาการสัญจรในเส้นทางพื้นที่น้ำท่วมประจำ จนแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมาให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย
QR Code หน้านี้