เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ดำเนินการฉีดพ่น ตีน้ำเขียว แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรุนแรงจาก การเน่าของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ดำเนินการ ฉีดพ่น ตีน้ำเขียว แก้ไขปัญหา กลิ่นเหม็นรุนแรงจาก การเน่าของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน หรือไซยาโนแบคทีเรียที่รวมตัวกันหนาแน่น ณ บึงหนองโคตร
QR Code หน้านี้