เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบระยะห่าง กิจกรรมแจกอาหารของบริษัทเบทาโกร

วันนที่ 4 มิถุนายน 2563 งาน EMS กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานเทศกิจเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบระยะห่าง กิจกรรมแจกอาหารของบริษัทเบทาโกร ณ.วัดกองศรี บ้านโคกฟันโปง เทศบาลตำบลบ้านเป็ดขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
QR Code หน้านี้