เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านหัวทุ่ง 5,14

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านหัวทุ่ง 5,14 ฉีดวัคซีนสุนัข แมว จำนวน 145 ตัว
QR Code หน้านี้