เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ทดสอบระบบการสนทนากลุ่มระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom cloud meetings

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนหมู่ 1,2,18 หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมทดสอบระบบการสนทนากลุ่มระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom cloud meetings เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้