เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านเป็ดหมู่ 2,3

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านเป็ดหมู่ 2 ฉีดวัคซีนสุนัข แมว จำนวน 110 ตัว และหมู่ 3 ฉีดวัคซีนสุนัข แมว จำนวน 103 ตัว
QR Code หน้านี้