เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตั้งตู้ปันสุข เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ได้ตั้งตู้ปันสุข เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถหยิบสิ่งของที่จำเป็นได้จากตู้ปันสุข (หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีก็แบ่งปัน) เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณ ผู้ใจบุญ ที่ได้นำสิ่งของมาเติมใส่ตู้ปันสุข และไข่ไก่จากบริษัท ชอบใจโฮลดิ้ง จำกัด

ขอเรียนเชิญมาแบ่งปันความสุขได้ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดนะครับ

QR Code หน้านี้