เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะทำงานลงระบบบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลาง(INFO)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางรักเล่ ปาละสานต์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นประธานคณะทำงานลงบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลาง (INFO) ในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางอปท. ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้