เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนมะลิวัลย์

วันที่ 21 พฤษถาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 ซึ่งมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ ด้วยรถจากงานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนมะลิวัลย์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้