เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรเฟส 3,4 และ บ้านหนองโจด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรเฟส 3,4 ฉีดวัคซีนสุนัข แมว จำนวน 158 ตัว และ บ้านหนองโจด หมู่ ฉีดวัคซีนสุนัข แมว จำนวน 145 ตัว
QR Code หน้านี้