เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการตรวจหอพักเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
QR Code หน้านี้