เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรเฟส 1,2

วันที่18 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรเฟส 1,2 จำนวน 125 ตัว
QR Code หน้านี้