เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ถนนสีหราชเดโชชัยจากสี่แยกไฟแดง ถึงทางเข้าค่ายทหาร ร.๘ หมู่ที่ ๑๑,๒๐,๒๒) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ถนนสีหราชเดโชชัยจากสี่แยกไฟแดง ถึงทางเข้าค่ายทหาร ร.๘ หมู่ที่ ๑๑,๒๐,๒๒) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 6.75 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้