เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายได้อื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายได้อื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประเภท
ขนาด 5.82 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. บัญชีราคาประเมินที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
ประเภท
ขนาด 5.61 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดขอนแก่น รอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประเภท
ขนาด 4.9 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้