เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิด (บริเวณช่องแคบด้านข้างหมู่บ้านพวงเพชรและหมู่บ้านศิริกุล) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิด (บริเวณช่องแคบด้านข้างหมู่บ้านพวงเพชรและหมู่บ้านศิริกุล) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 3.95 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้