เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แผนปฏิบัติการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ควบคุม (สุนัข และแมว) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

QR Code หน้านี้