เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID 19

QR Code หน้านี้