เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เร่งขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม ที่บริเวณประตูระบายน้ำ ในศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวขอนแก่น
QR Code หน้านี้