เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ชุมชน 3 ถนนมะลิวัลย์ ถึงร้านไทยแลนด์คาไบค์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 3.24 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้