เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

[เปลี่ยนแปลง] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนกลางบ้านถนนหน้าวัด จากบ้านนายคำ โพธิ์อ่อนตา ถึงบ้านเลขที่ 170) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศและวันที่เสนอราคาพร้อมยกเลิกฉบับเดิม)

เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศและวันที่เสนอราคาพร้อมยกเลิกฉบับเดิม
ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 3.39 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้