เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

#ป้องกันโควิด19

สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจทุกตารางนิ้ว #ป้องกันโควิด19 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเทศบาลและประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ เพื่อสร้างความมั่นใจ 1. บริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อในจุดบริการต่างๆ ทั้งด้านหน้าสำนักงานและตามจุดบริการทุกสำนัก/กอง 2. กำชับให้พนักงานเทศบาลสวมหน้ากากอนามัย 3. ตรวจวัดไข้พนักงานเทศบาลและประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการด้านหน้าสำนักงานในทุกวัน
QR Code หน้านี้