เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิด (บริเวณช่องแคบด้านข้างหมู่บ้านพวงเพชร และหมู่บ้านศิริกุล) หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 3.34 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้