เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การสมัครเพื่อขอรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไฟล์ที่ 1. คู่มือประกอบการสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภท
ขนาด 0.46 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ใบสมัครโครงการรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททั่วไป
ประเภท
ขนาด 0.39 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้