เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ถนน หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอยบ้านเอื้ออาทร ถึงสามแยกบ้านหนองโจด) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 5.23 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้