เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเป็ด บ้านกอก (ถนนวัดศรีอาราม จากบ้านนางสมนึก แพงมา ถึงโรงแรมชลพฤกเลควิว) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 5.23 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้