เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์ที่ 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 1.07 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้