เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (หมู่ที่ 14 ซอย 3) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 3.38 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้