เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA 2020 )

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ให้การต้อนรับคณะนิเทศให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดขอนแก่น ในการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA 2020 ) โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้