เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมผู้นำหมู่บ้านและบุคคลในชุมชน และโครงการพัฒนาศักภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ ณ จังหวัดขอนแก่น กาญจนบุรี สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิราณี ศรีหาภาค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ มาให้ความรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้