เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ที่ 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 2.4 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ร่างรูปแบบที่ 1
ประเภท
ขนาด 1.51 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ร่างรูปแบบที่ 2
ประเภท
ขนาด 1.45 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. ร่างรูปแบบที่ 3
ประเภท
ขนาด 1.46 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้