เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ที่ 1. ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 3.99 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้